Hem
Erbjudande
Case
Projektledare
Om Addsight
Kontakt
AFFÄRSMÖJLIGHETER 

En missad deadline kan innebära att den affärsmöjlighet som fanns på marknaden inte längre finns kvar. En missad projektbudget kan innebära att ett projekt som skulle leda till lägre kostnader istället ökar kundens kostnader. Ett projekt som levererar med 

ETABLERAT 2006

Addsight startade 2006 och det första projekt som en av våra projektledare fick totalansvar för var ett program med mål att ersätta kärnbanksystem och en större mängd kringliggande system för Sparbankerna Finn och Gripen, samt att hantera påverkan för bankernas medarbetare och kunder.

OBEROENDE FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER

Addsight  är oberoende från andra leverantörer, vilket vi menar är en nödvändighet för att kunna driva projekt utan att ta hänsyn till uppbyggda relationer som inte nödvändigtvis leder projekten närmre sina mål. Vi kan inte ha kopplingar till andra leverantörer eftersom vi aldrig kan garantera resultatet av deras leveranser.

LEDARE MED LÅNG ERFARENHET

Addsights projektledare har många års erfarenhet som ledare inom olika branscher, i snitt ca 20 år. Vi menar att trygghet i ledarskap kommer ifrån kunskap och erfarenhet, och båda delar kommer med åren.

FOKUS PÅ KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING

Addsights fokus ligger på projekt där framgångsfaktorerna i många fall handlar om att kunden har en löpande verksamhet som påverkas av projektet men som måste fungera så smidigt som möjligt under tiden projektet körs. Vidare måste överlämning av projektets resultat hanteras på ett sätt som ger verksamheten trygghet inför, under och efter överlämnandet. Att hantera detta på ett bra sätt kräver kvalificerad projektledning.

VI KÖR PROJEKT HELT ENKELT

Vi på Addsight har kommit till insikt om vad som driver oss som individer att göra ett bra jobb och vad som gör oss motiverade att lyckas. Vi vet att vi vill arbeta som projektledare och brinner för det!